NETBASE-server

NET-BASE

 

FUNCTIE VAN DE NETBASE-SERVER

LIJST MET EVENEMENTEN TER PLAATSE,
– Export CSV, naar een tabel, bv. Excel.

 

AANMAKEN VAN KALENDER
– Er kunnen één of meer kalenders worden aangemaakt.
– Elke zuil kan een aparte kalender toegekend krijgen.
– Programmatie gebeurt wekelijks.
– Uitzonderingsdagen worden beheerd, zoals bv. hieronder, Kerstmis.

 

VISUALISATIE VAN TOESTAND TER PLAATSE:
– Elke zuil met de toegekende parkeerplaatsen.
– Staat van de zuil: in dienst, buiten dienst of storing.
– Weergave lampje en resterende tijd voor elke parkeerplaats.
– Status ter plaatse: bezet of vrij.