AFSTANDSBEDIENING 

ZUIL VOR KORTPARKEREN

BEHEER VAN DROP-OFF ZUIL OF ZUIL VOR KORTPARKEREN.
 

Server op afstand (supervisie)

Met onze server op afstand kan de beheerder in real time het gebruik en de staat van de zuilen opvolgen.

Toegang is mogelijk via elke drager met internetverbinding, computers, laptops en zelfs tablets en smartphones want de interface is responsief.

De startinterface is personaliseerbaar om snel de vereiste informatie terug te vinden.

 

 • SERVER OP AFSTAND (SUPERVISIE)
 • FUNCTIES
 • GEGEVENSEXPORT VOOR SUPERVISIE

De supervisie beheert de werking van de zuilen.
De beheerder kan, via een website, het gebruik van de zuilen opvolgen, maar ook de bezettingsgraad bewerken en de kalender wijzigen.

Wijziging uurroosters voor gebruik (kalender). 


Elke zuil heeft zijn eigen kalender, de overdracht van een kalender kan globaal, maar ook voor individuele zuilen.

 

 • Ook uitzonderingsdagen (feestdagen, feesten, manifestaties … ) zijn mogelijk.
 • Voor elk rooster kan voor elke parkeerplaats de toegestane parkeertijd worden ingesteld.
 • Visualisatie van de staat van elke zuil.
 • Berekening van statistieken.
 • Tijdelijk stopzetten / normale functie hervatten.
 • Tijd instellen.
 • Alarm resetten na bekeuring.
 • Verlopen alarm resetten.
 • Wijziging van pictogram.

 

Merk op dat NETBASE beschikt over een responsieve versie (voor gebruik op tablet of pda). 
In dat geval wordt de bekeuring rechtstreeks in het overzicht gereset.

De waarschuwingen voor het overschrijden van de parkeertijd worden verzonden via mail of sms (zelf te kiezen).

In het kader van de privacy wordt de supervisieserver geïnstalleerd in een beveiligd datacenter in Frankrijk. Dit wordt gebruikt in overeenstemming met de AVG.

STATOS. Drop-off zuil en zuil voor kortparkeren in handelszone. Beheer van drop-offs in stedelijk gebied.

Functie van de NetBase-server

LIJST MET EVENEMENTEN TER PLAATSE,
– Export CSV, naar een tabel, bv. Excel.

 

AANMAKEN VAN KALENDER
– Er kunnen één of meer kalenders worden aangemaakt.
– Elke zuil kan een aparte kalender toegekend krijgen.
– Programmatie gebeurt wekelijks.
– Uitzonderingsdagen worden beheerd, zoals bv. hieronder, Kerstmis.

 

VISUALISATIE VAN TOESTAND TER PLAATSE:
– Elke zuil met de toegekende parkeerplaatsen.
– Staat van de zuil: in dienst, buiten dienst of storing.
– Weergave lampje en resterende tijd voor elke parkeerplaats.
– Status ter plaatse: bezet of vrij.