TOEGANGSCONTROLE

badge

ACK 1002A TOEGANGSMODULE

Voor toegang met badges

Dit is een vandalismebestendige contactloze badgelezer, uitgerust met een 12 jaar prepaid “SIM”-kaart (onbeperkt abonnement en data), die kan worden gebruikt met een controlekaart. Deze lezer maakt de volgende functies mogelijk :

• Hij zorgt voor de verbinding met een NETBASE server voor de overdracht van de door de beheerder geprogrammeerde toegangsrechten.

• Hiermee kan een paal worden bediend met een badge die in de beheers- en signaleringsserver is geregistreerd. Dit gebruik is afhankelijk van de aanwezigheid van het voertuig op de magnetische lus die zich vóór de paal bevindt.

Beheer van toegangsrechten

1 – De badges worden op afstand geprogrammeerd via de NETBASE server. U hoeft alleen maar verbinding te maken met een login en wachtwoord om toegang te krijgen tot de instellingen.

 Synchronisatie gebeurt door 4G transmissie.

 Een badge wordt geprogrammeerd door het serienummer in te voeren.

• Identificatie van de badge in een gebruikersbestand, met alle relevante gegevens.

• Aanmaken van gebruikersgroepen met toegangsrechten.

• Programmering van tijdslots voor een badge of een groep gebruikers, om toegang toe te staan of te verbieden.

• Leg het gebruik van een badge vast in een gebeurtenisbestand met tijdsaanduiding.

• Wijs aan elke badge een geldigheidsdatum toe.

Capaciteit van het systeem

• Onbeperkt aantal gebruikers

• Geschiedenis van de opgeslagen gebeurtenissen

• Programmeerbare kalenders voor vrije en gecontroleerde toegang

Technische waarschuwing (optie)

Storingsmeldingen worden per e-mail naar de beheerder gestuurd.

Fouten kunnen zijn :

• Bollards niet omhoog of niet omlaag

• Detectielussen blijven actief