WETTELIJKE BEPALINGEN

JURIDISCHE INFORMATIE

1. Voorstelling van de website

Krachtens artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie, vindt u hieronder de lijst met de verschillende personen die tussenkomen op de website Urbaflux.fr:

Eigenaar:
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht: Urbaflux

Rue de France – ZAC du Cesar
18570 Le Subdray
FRANKRIJK

Telefoon: +33 (0)2 48 26 99 28
Fax: +33 (0)2 48 26 85 71
HR BOURGES: B 443 980 909
SIRET-nummer: 44398090900016
E-mailadres: contact@urbaflux.fr
Maatschappelijk kapitaal = € 150K

Grafisch ontwerp: Frederick Loriot Communication
Webdesign: Mathieu Blondet
Reclame: Jean-Marc Ladant
Hosting: MISE SUR ORBITE – 1 rue Chaim Soutine,18000 BOURGES

 

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Door de website Urbaflux.fr te gebruiken, aanvaardt de bezoeker volledig de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden van deze website kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld daarom is het raadzaam dat bezoekers van de website Urbaflux.fr deze regelmatig raadplegen.

Net zoals de gebruiksvoorwaarden kunnen ook de wettelijke bepalingen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld en daarom is het raadzaam dat bezoekers van de website Urbaflux.fr deze zo vaak mogelijk raadplegen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten

De website Urbaflux.fr heeft als doel het verstrekken van informatie over alle bedrijfsactiviteiten met betrekking tot zuilen voor toegangscontroledrop-off zuilen oplossingen voor parkingbeheerdienstenzuilen voor campersstopplaatsen voor campers en zuilen voor de distributie van elektrische en hydraulische energie.

De firma SAS URBAFLUX wil op de website Urbaflux.fr zo nauwkeurig mogelijke informatie verstrekken. Ze kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en gebreken bij het bijwerken van de website, zowel door zichzelf of door derden die deze informatie verstrekken.

Alle informatie vermeld op de website Urbaflux.fr wordt verstrekt ter informatie en kan evolueren. Bovendien zijn de gegevens op de website Urbaflux.fr niet volledig. Ze worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen ook nadat ze online werden gezet nog worden gewijzigd.

4. Contractuele beperkingen van technische gegevens

De firma SAS URBAFLUX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die, direct of indirect, het gevolg is van het gebruik van de website. Voor een betere gebruikerservaring verbindt de gebruiker zich ertoe de website te openen via een recente en geüpdatete browser. De website is ook toegankelijk voor mobiele apparaten.

5. Intellectuele eigendom en plagiaat

Het is verboden alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht op welke wijze of met welke methode, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, te publiceren of aan te passen, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: De firma SAS URBAFLUX.

Elke niet-toegestane exploitatie van de website of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als plagiaat en worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikels L.335-2 en volgende van het Franse Wetboek voor Intellectuele Eigendom.

6. ansprakelijkheidsbeperkingen

De firma SAS URBAFLUX kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van een markt of verlies van een opportuniteit) als gevolg van het gebruik van de website Urbaflux.fr

De interactieve rubrieken (mogelijkheid om vragen te stellen in de rubriek Contact) staan ter beschikking van de gebruikers. In voorkomend geval behoudt de firma SAS URBAFLUX zich ook het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, bijvoorbeeld als hij racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten achterlaat, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto’s …).

7. Beheer van persoonsgegevens

De gegevens die wij ontvangen via de contactfiche (organisatie, naam en voornaam, e-mail, adres en telefoonnummer) worden met de computer verwerkt door de commerciële dienst van de firma URBAFLUX en zijn essentieel om verzoeken te kunnen behandelen. Deze verzoeken worden gewist na 1 jaar en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het beantwoorden van het oorspronkelijke verzoek.

De verwerkingsverantwoordelijke is de administratief directeur van de firma URBAFLUX, 13 rue des Landes, 18500 BERRY-BOUY, contact@urbaflux.fr

Alleen medewerkers die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken in het kader van hun functie hebben toegang tot deze gegevens.

In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd door de Franse wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 en door de Europese Verordening nr. 2016/679, heeft de Klant een recht van inzage, op rectificatie, op wissing en op overdraagbaarheid van de hem betreffende gegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking gerechtvaardigde gronden. Hij kan deze rechten uitoefenen door via de hiervoor vermelde gegevens (per post of via mail) contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke met vermelding in de onderwerpregel “Recht van personen” en mits toevoeging van een geldig identiteitsbewijs.

De gegevens ontvangen in de door URBAFLUX ontwikkelde toepassingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever aan wie de licentie werd overgedragen.

Bij klachten kan de Klant contact opnemen met de Franse Commission Nationale de l’Informatique des Libertés (CNIL).

8. Hyperlinks en cookies

De website Urbaflux.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere websites. Deze werden toegevoegd met de toestemming van de firma SAS URBAFLUX. De firma SAS URBAFLUX kan echter onmogelijk de inhoud van deze websites controleren, en aanvaardt hiervoor dus geen aansprakelijkheid.

Bij het bezoeken van de website Urbaflux.fr worden cookie(s) op de computer van de gebruiker achtergelaten. Een cookie is een tekstbestandje waarmee de voorkeuren van de gebruiker worden opgeslagen om de surfervaring op de website Urbaflux.fr te vergemakkelijken en verbeteren.

Als de gebruiker weigert om een cookie te installeren, kan het zijn dat hij geen toegang heeft tot bepaalde diensten.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de website Urbaflux.fr vallen onder het Franse recht. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Bourges bevoegd.

10. Belangrijkste wetten

De Franse wet nr. 78-187 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de Franse wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden.

De Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie.

11. Definities

Gebruiker: de internetgebruiker die de hiervoor genoemde website opent en gebruikt.

Persoonsgegevens: de gegevens aan de hand waarvan, in om het even welke vorm, direct of indirect, de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben, kunnen worden geïdentificeerd (artikel 4 van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).